S nejvyšší možnou úrovní Pravdy...


Zachraňme lesy - jeden z klipů, kde jsem měl tu čest zpívat hymnu za naše lesy

 

Dobrovolnická akce na Šumavě v Českém rozhlase: odkaz


 

23.6.2019

Letos před letním slunovratem přichází bílý jezdec apokalypsy...

 

Čtyři jezdci apokalypsy

CEP Zjevení Janovo 6:1-9

Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem: "Pojď!"
A hle, bílý kůň, a na něm jezdec s lukem; byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval.
Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: "Pojď!" A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč.
Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy. A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!"
A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!" A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním.
Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.
Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali.

Podle prastaré tradice jsou pro náš svět stále připraveni čtyři jezdci. Pokud jsou splněny určité podmínky, je jeden či více jezdců vypuštěno, aby nesli zkázu.

Z pohledu lidí žijících v postižené době jsou jezdci nepřáteli lidstva a přinášejí jen zlo - boj o moc, války, bídu a nespravedlnost či nemoci a smrt. Je však možné, že jejich úkol je očistit náš svět v době, kdy již lidstvo zcela sešlo z dobré cesty a nelze doufat v návrat. Pak katastrofy umožní restart lidských dějin, možnost vyjít těm, kteří zůstanou, po nové cestě.

Informace o jezdcích převzaty z www.myty.cz